Referanseprosjekter

Utdrag av prosjekter som er utført av Svein M Jentoft AS

Mange års erfaring har gitt oss mange prosjekter vi er stolte av

Nord Tromsøya høydebasseng

Tekket med Derbigum GC helsveist på betongplaten. For oppbygging av terrenget oppå er det benyttet ca 5000 kbm EPS før det på toppen er tekket med Sikaplan WP 1100-15 HL

The Edge

Tekket med 2-lags tekking med Derbigum Artic 2,5 mm i tillegg til  Derbigum SP eller Derbicolor 4 mm.

Jekta Storsenter

Tekket med Derbicoat Artic 2,5 mm og Derbigum SP 4.


Oppdraget ble utført som en totalunderentreprise for Consto AS med totalt brutto materialforbruk på 110 000 m2 BTA.

Rødskjærveien 2

Tekket med Derbigum SP 4

Tromsø postterminal

Enkelte felt er det rensket helt ned til takflaten og lagt ny dampsperre før det er isolert på nytt og tekket med ett lag Derbigum SP 4.

Thon Hotel Hammerfest

Tekket med Derbigum SP 4 mm

Thon Hotel Tromsø

Tekket med Derbigum SP 4 mm.

BEWI Nordkjosbotn

Tekket med ett lag Derbigum SP 4 mm

Samisk vitenskapssenter, Kautokeino

Tekket med Derbigum SP og PVC folie. Dampsperre av Derbicoat Alu.

Scandic Narvik

Tekket med Derbicoat Artic 2,5 mm med topplag av CO2 absorberende Derbicoat Olivine.

Borettslag i Tromsø

Kvartsveien, Gneisveien, Glimmerveien, Blåkollen, Granittveien, Øvre Malmveien, Håpet 1, Måseveien, Evjentunet

Tekket med Derbicolor/Derbigum AS 4 mm.

Terminalbygget på Longyearbyen lufthavn

Tekket med Derbigum SP 4 mm

Universitetssenteret på Svalbard

Tekket med PVC folie under topplag av kobber.

Elevheimen ved Tromsø lærerskole

Tekket med Derbigum SP 4 mm

Berg skole

Rehabilitering av skifertak

Kråkeslottet i Tromsø

Rehabilitering av skifertak

Skredsikring av rassikring i Ura i Lyngen

Tekking av rassikringskulvert i Ura i Lyngen

Skredsikring på Arnøya

Tekking av skredsikringskulvert på Arnøya

Strandkanten i Tromsø

Tekking med Derbicoat Artic 2,5 mm på vegger og Derbigum SP 4 mm på tak.

Svalbard forskningspark

Tekket med PVC folie

Sør-Tromsøya sykehjem

Tekket med Derbigum SP 4 mm